POCU 2016 – AP6 – Stagii de practica elevi si studenti

Stagii de practica elevi studenti POCU

Ghidul Solicitantului pentru Apelul de Propuneri de Proiecte Stagii de practica elevi şi studenţi în sectorul agroalimentar, industrie şi servicii a fost lansat. Este un program dedicat domeniului Educatiei  finanțat din Programul Operațional Capital Uman (POCU 2014-2020).
Perioada de implementare
a proiectelor propuse trebuie să fie cuprinsă între minimum 9 luni şi maximum de 24 de luni. Cererile de finanțare care nu vor vor respecta aceste condiții vor fi respinse.

Beneficiari finali ai programului de stagii de practica

Prin apelul „Stagii de practica elevi şi studenti” se urmărește sprijinirea următoarelor categorii de beneficiari finali :

 • elevii din învățământul secundar ISCED 2 – 3 nivel de calificare 3 – 4
 • elevii din învățământul terțiar non-universitar ISCED 4, nivel de calificare 5 (școlile post-liceale/de maiștri)
 • studenții (ISCED 5-7);

ATENȚIE! Beneficiarii finali, participanți la stagii de practica, trebuie să aibă domiciliul/rezidența în  regiunile mai puțin dezvoltate ale României : Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest și Centru.

Obiectivele urmărite prin programul de stagii de practica

Obiectivele Programului Operațional Capital Uman (POCU) urmărite prin finanțarea proiectelor ce urmează să fie depuse în perioada următoare sunt:

 • Obiectivul specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI
 • Obiectivul specific 6.14 Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe
  sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Buget alocat și dimensiune grup țintă

Valoarea numerică a grupului țintă pentru un proiect determină valoarea maximă a bugetului posibil pentru cererea de finanțare.

Exemple de calcul:

 • Un proiect care vizează un grup țintă de 100 de elevi, va avea un buget de maximum 150.000,00 Euro (100 elevi x 1.500 Euro cost mediu/ elev)
 • Un proiect care vizează un grup țintă de 200 de studenți, va avea un buget de maximum 400.000,00 Euro (200 elevi x 2.000 Euro cost mediu/ student)
 • Un proiect care vizează un grup țintă de 160 de persoane (dintre care 100 elevi și 60 studenți), va avea un buget de maximum 170.000,00 Euro (100 elevi x 1.500 Euro cost mediu/ elev + 60 studenți x 2.000 Euro cost mediu/student).

ATENȚIE ! Bugetul alocat unei cereri de finanțare va fi cuprins între echivalentul în lei a minimum 75.000 € și maximum 500.000 €.

Alocarea totală pentru acest Apel este de 47.883.851,14 euro repartizată după cum urmează : 19.209.063,11 euro pentru grupul țintă format din Studenți și 8.674.788,03 euro pentru elevi, cu accent pe sectorul agroalimentar.

Pentru propunerile de proiecte care vizează învățarea la locul de muncă în sectorul agroalimentar, alocarea financiară este de aproximativ 24.373.569,82 euro din totalul alocării pentru acest apel de proiecte, fiind vizate programele de învățare la locul de muncă la potenţiali angajatori din sectorul agricol (pentru calificări din agronomie, zootehnie, horticultură, piscicultură, veterinar și cel al industriei alimentare, silvic, agro-turism).

Ghidul solicitantului și Anexele

Proiectele se depun prin sistemul informatic MySMIS 2014, începând cu 13 octombrie 2016 ora 15:00 până la data de 09 decembrie 2016, ora 16:00.

Ghidul și anexele pot fi consultate aici.

Context

Despre Programul Operațional Capital Uman 2014-2020:

POCU 2014-2020 are o alocare totală de 4,326 miliarde euro. Programul stabilește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, pentru a contribui la reducerea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre România şi Statele Membre ale UE. POCU include 7 Axe Prioritare: Inițiativa locuri de muncă pentru tineri (1); Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs (2); Locuri de muncă pentru toți (3); Incluziunea socială și combaterea sărăciei (4); Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC – 5); Educație și competențe (6); Asistenţă Tehnică (7).

Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe
Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții
Prioritatea de investiții 10.iv: Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educație la muncă și consolidarea sistemelor de educație și formare profesională și a calității lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competențelor, adaptarea programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme de învățare bazate pe muncă, inclusiv sisteme de învățare duale și de ucenicie

Sursa : MFE

Vrei să participi la un curs ca să înțelegi care sunt pașii pentru obtinerea unei finantari ? Completează formularul!

  Dacă ai nevoie de alte informaţii, contactează:Training.EXE E-mail: [email protected]

  EXE

  Training.EXE furnizează expertiză pentru dezvoltarea unei societăți bazate pe cunoaștere, implementează proiecte în domeniul EDUCAȚIEI și se preocupă în special de dezvoltarea competențelor digitale, antreprenoriale și lingvistice . În acest sens organizează cursuri , ateliere, conferințe pentru copii, elevi, studenți și adulți.

  Lasă un răspuns

  Adresa ta de email nu va fi publicată.

  Multumim pentru vizita!

  Vrei să te anunțăm când avem Workshopuri GRATUITE? Like & Abonare ;)!

   Dacă ai nevoie de alte informaţii, contactează:Training.EXE E-mail: [email protected]