Despre EXE

„EXE – Expertiza pentru o societate bazata pe cunoastere” este o organizatie neguvernamentala care activeaza in domeniul EDUCATIEI.

Educația, formarea, inclusiv formarea pe tot parcursul vieții, cercetarea, antreprenoriatul împreună cu o fericită utilizare a noilor tehnologii sunt elemente cheie pentru societatea în care trăim.

Asociația EXE organizează si susține cursuri de formare pentru adulți, workshop-uri, evenimente, întâlniri pentru elevi si studenți pe diverse teme educative (detalii aici).
Membrii fondatori și colaboratorii Asociației sunt profesori, traineri, cercetători, experți în domeniul managementului de proiect, cu vastă expertiză și experiență. Cel mai recent proiect cu finantare europeana derulat de Asociatia EXE s- a implementat in 2015, adresându-se unui grup ținta de 700 de elevi de liceu.
Educația parinților este un factor cheie în reușita copiilor, de aceea suntem activi  și în domeniul educației parentale.

Misiune

Asociația EXE –  își asumă misiunea de a furniza expertiză pentru dezvoltarea unei societăţi bazate pe cunoaştere, prin stimularea educației, a inovației, a schimbului de cunoștințe, a liberei inițiative economice, a civismului, a dezvoltării durabile, comunitare și instituționale.

Organizaţia noastră promovează metodele şi instrumentele specifice managementului de proiect pentru optimizarea eforturilor şi a rezultatelor acţiunilor sale.

În acest sens ne-am propus următoarele obiective:

 • Stimularea educației, inclusiv a formării pe tot parcursul vieții;
 • Dezvoltarea societății informaționale;
 • Promovarea principiilor, tehnicilor și mijloacelor inovative de organizare a muncii;
 • Stimularea spiritului antreprenorial;
 • Atragerea de fonduri destinate dezvoltării durabile a societății românești;
 • Cultivarea civismului, a transparenței decizionale a administrației publice și a liberului acces la informațiile de interes public;
 • Colaborarea cu organizații și asociații naționale și internaționale cu obiective asemănătoare.

Viziune

Credem că viitorul societății omenești este strâns legat de evoluția științei și tehnologiei, în special de dezvoltarea domeniului tehnologiilor informației și comunicării (IT&C).

Producerea, modificarea, prelucrarea și difuzarea informațiilor de orice tip și din orice domeniu reprezintă o dimensiune fundamentală a unei economii și a unei societăți bazate pe cunoaștere.

O societate bazată pe cunoaștere presupune:

 • extinderea și aprofundarea cunoașterii științifice;
 • managementul și utilizarea cunoașterii existente în forme asociative și organizaționale;
 • producerea de noi cunoștințe tehnologice prin inovare;
 • răspândirea informațiilor și a cunoașterii către toți cetățenii, în special prin intermediul IT&C.

Dorim să contribuim la crearea unei societăți bazate pe cunoaștere prin competenţă, acţiune și performanţă.

Principii

Asociația EXE își ia ca reper câteva principii în baza cărora își va desfășura activitatea și pe care va încerca să le promoveze constant.

Colaborare și reciprocitate

Colaborarea performantă între persoane și organizații cu expertiză și experiență complementare, dar principii și interese comune creează sinergii nebănuite din care fiecare are de câștigat. Tehnologiile care să permită această colaborare au evoluat extrem de mult, mai rămâne să facem să evolueze și mentalitățile.

Educația pe tot parcursul vieții

În era exploziei informaționale, importanța învățării în alte contexte decât cele formale devine primordială. Tehnologiile informației și comunicării devin tot mai răspândite și permit contactul instantaneu între indivizi, condiții propice pentru educație și învățare permanentă. În același timp, o parte însemnată din populație rămâne exlusă. Aceste categorii de risc trebuie să conștientizeze că fiecare cetățean are dreptul la formare nu  doar pe perioada școlarizării, ci pe întreg parcursul vieții.

Acces la cunoaștere/partajarea cunoștințelor

Promovăm ideea accesului liber la cunoaștere, în toate formele sale, precum și schimbul liber de informații și cunoștințe.

Cetățenie responsabilă

O societate bazată pe cunoaștere, deschisă și activă nu poate exista fără cetățeni responsabili, conștienți de drepturile, dar și de obligațiile lor, capabili și dornici să se implice pro-activ în viața comunităților lor.

Cei 3 I: inovare, învăţare şi interactivitate partenerială.

Parteneri Training.EXE

[testimonials_slider category=parteneri order=asc]

Multumim pentru vizita!

Vrei să te anunțăm când avem Workshopuri GRATUITE? Like & Abonare ;)!

  Dacă ai nevoie de alte informaţii, contactează:Training.EXE E-mail: [email protected]