POCU 2016 – AP6 – Stagii de practica elevi si studenti

Aproape 48 de milioane de euro pentru stagii de practica în sectoarele agroalimentar, industrie şi servicii pentru elevi şi studenţi. Finanțarea nerambursabilă este asigurată prin Programul Operațional Capital Uman (POCU 2014-2020).