Romania Start-up Plus – 40.000 Euro/afacere

Ghidul Programului „România Start-Up Plus”, în valoare de 105 milioane euro din alocarea aferentă Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, având ca obiective stimularea antreprenoriatului și crearea de locuri de muncă a fost lansat în dezbatere publică.

Cursul de Manager Proiect organizat de Training.EXE pică într-un context cum nu se poate mai bun, având în vedere avalanșa de oportunități de finanțare care apar în ultimul timp. În consecință, va exista material bogat pentru studii de caz și exemple practice conectate DIRECT la realitate!

Cine va putea beneficia de finanțare prin Programul Start-up Plus

Programul Start-up are următoarele categorii de beneficiari finali (grup țintă):
Persoane fizice care intenționează să înființeze o afacere, precum :

 • șomeri
 • persoane inactive
 • persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă

Practic, cam toată lumea cu spirit antreprenorial, cu mici excepții cum ar fi  tinerii NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 24 ani, pentru evitarea dublei finanțări. Aceștia pot beneficia de măsuri pentru înființarea de afaceri, inclusiv sprijin sub formă de consiliere, formare, mentorat în cadrul măsurilor sprijinite din Axa prioritară 1, respectiv Axa prioritară 2.

România Start-up Plus: 105 milioane de euro pentru antreprenoriat și crearea de locuri de muncă

În linii mari este avută în vedere parcurgerea următoarelor etape logice de realizare a intervenției:

 • Etapa I: Educație antreprenorială + Selecția planului de afaceri
 • Etapa II:  Implementarea planului de afaceri finanțat din fonduri FSE
 • Etapa III:  Program de mentorat și dezvoltarea afacerii

IMPORTANT ! Se va avea în vedere aplicarea unor proceduri de prevenire și eliminare a plagiatului!

În cazul în care, în urma unor verificări ulterioare, se vor identifica elemente care demonstrează că una sau mai multe persoane juridice au beneficiat de finanțare în baza unui plan de afaceri considerat a fi plagiat, cheltuielile aferente vor fi considerate neeligibile, iar indicatorii asociați acelei/acelor persoane juridice vor fi considerați nerealizați.

În cazul în care sunt identificate mai multe cazuri de plagiat în cadrul aceluiași proiect, Autoritatea de Management poate iniția procedura de reziliere a contractului de finanțare.

Mecanismul de finanțare este următorul: în momentul semnării contractului cu administratorul schemei de antreprenoriat, viitorul antreprenor primește o subvenție în valoare de maximum 60% din valoarea rezultată în planul de afaceri, dar nu mai mult de 24.000 euro, reprezentând prima tranșă de finanțare.

A doua tranșă de finanțare de 40%, dar nu mai mult de 16.000 euro, va fi acordată dacă antreprenorul realizează venituri brute echivalente cu jumătate din valoarea primei tranșe.

Administratorii schemelor de minimis

In cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte (CPP) solicitantii eligibili, viitori administratori ai schemelor de antreprenoriat (adica organizatiile care vor derula proiectele mari de pana la 5 milioane de euro) sunt:

 • Furnizori de FPC (formare profesionala continua) autorizati, publici si privati;
 • Organizatii sindicale si patronate;
 • Membri ai Comitetelor Sectoriale si Comitete Sectoriale cu personalitate juridica;
 • Autoritati ale administratiei publice locale (unitati administrativ-teritoriale);
 • Asociatii profesionale;
 • Camere de comert si industrie;
 • ONG-uri
 • Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri si institutii/ agentii/ organizatii subordonate/ coordonate de acesta.

Obiectivele urmărite prin programul România Start-Up Plus

Prin finanțarea proiectelor de antreprenoriat din Programul „România Start-Up Plus”, Ministerul Fondurilor Europene are în vedere atingerea următoarelor obiective:

 • Peste 2.000 de locuri de muncă nou create
 • Peste 1.500 noi întreprinderi mici și mijlocii finanțate
 • Peste 10.000 de persoane formate în domeniul educației antreprenoriale
IMPORTANT ! O condiție importantă de care trebuie ținut cont este aceea că se cere a fi  create minimum 2 locuri de muncă în cadrul fiecărui IMM înființat prin intermediul acestui apel de de proiecte.

Buget total alocat Program România Start-Up Plus

Alocarea totală pentru acest APP este de 105 milioane de euro. 

Toate celelalte 7 regiuni de dezvoltare vor avea alocate cate 15 milioane de euro, pentru derularea e proiecte de stimulare a antreprenoriatului.

Din acesti bani, 85% vin de la Uniunea Eropeana, iar restul din contribute natională după cum urmează:

 • Organizatiile non-guvernamentale, alte astfel de entitati fara scop patrimonial si institutiile publice vor primi finantare publica totala, fara  cofinantare proprie.
 • Universitatile vor trebuie sa asigure 2% cofinantare proprie pentru proiectele lor.
 • Persoanele juridice cu scop patrimonial (cum sunt companiile de exemplu) care vor derula proiecte europene de stimulare a antreprenoriatului vor trebui sa asigure 5% cofinantare proprie.

Conform Ghidului CPP, formula de calcul a valorii maxim eligibile a proiectelor este următoarea:

Nr. IMM-uri create și funcționale la 6 luni după terminarea sprijinului x 4.000.000 / 60

Regiuni eligibile

Prezenta cerere de  propuneri de proiecte este DEDICATĂ EXCLUSIV dezvoltării antreprenoriatului și înființării de noi întreprinderi non-agricole în zonă urbană în regiunile mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud Muntenia)

Regiunea București-Ilfov este exclusă de la această Cerere de Propuneri de Proiecte deoarece se încadrează în categoria Regiunilor Dezvoltate.

Ghidul solicitantului și Anexele

Propunerile și recomandările pe marginea ghidului „România Start-Up Plus” (RSUP) sunt așteptate până la data 25 iulie 2016.

Proiectele pot fi depuse începând cu 15 august 2016.

Ghidul și anexele pot fi consultate aici.

Context

Accesul la finanțare al întreprinderilor din România este printre cele mai reduse din UE. Numai 2% din întreprinderile din România – față de 8%, media europeană – au accesat granturi sau credite subvenționate în 2015, conform sondajului SAFE al Comisiei Europene.

Despre „România Start-up Plus” (RSUP):
Face parte din Axa prioritară 3Locuri de muncă pentru toți, Prioritatea de investiții 8iii – Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare, Obiectivul specific 3.7. – Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană. 

Despre Programul Operațional Capital Uman 2014-2020:
Programul Operațional Uman 2014-2020 are o alocare totală de 4,326 miliarde euro. Programul stabilește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, continuând astfel investițiile realizate prin Fondul Social European în perioada 2007‐2013 și contribuind la reducerea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre România şi Statele Membre ale UE. În vederea atingerii obiectivelor propuse, în cadrul POCU au fost stabilite 7 Axe Prioritare.

Sursa : MFE

Te interesează subiectul finanțărilor europene? Participă la un Workshop GRATUIT organizat de Training.EXE!

  Dacă ai nevoie de alte informaţii, contactează:Training.EXE E-mail: [email protected]

  EXE

  Training.EXE furnizează expertiză pentru dezvoltarea unei societăți bazate pe cunoaștere, implementează proiecte în domeniul EDUCAȚIEI și se preocupă în special de dezvoltarea competențelor digitale, antreprenoriale și lingvistice . În acest sens organizează cursuri , ateliere, conferințe pentru copii, elevi, studenți și adulți.

  1 Response

  1. 25 ianuarie 2017

   […] în completarea altor 2 programe cu același obiectiv, finanțate însă din fonduri europene : România Start-Up Plus și România Start-Up […]

  Lasă un răspuns

  Adresa ta de email nu va fi publicată.

  Multumim pentru vizita!

  Vrei să te anunțăm când avem Workshopuri GRATUITE? Like & Abonare ;)!

   Dacă ai nevoie de alte informaţii, contactează:Training.EXE E-mail: [email protected]