Evaluarea și autoevaluarea participării la un curs

Evaluarea participării la un curs are ca principal obiectiv măsurarea eficienței/ineficienței programului de formare, a resurselor folosite în raport cu valoarea dobândită. În ce măsură cursul la care tu ai participat și-a atins scopul...