Programul operațional ENI România– Republica Moldova 2014-2020 a fost adoptat

Programul Operaţional Comun România-Ucraina ENI 2014-2020, a fost adoptat de Comisia Europeană în data de 18 decembrie 2015.

DESCRIERE GENERALĂ Programul Operaţional Comun România-Ucraina

Programul are un buget total de 89.1 milioane EURO – dintre care 81 milioane finanțate de UE prin Instrumentul European de Vecinătate – ENI și 8.1 milioane euro cofinanțare asigurată de statele partenere şi se adresează cooperării transfrontaliere între :

 • România, judeţele: Botoșani, Iași, Vaslui , Galați
 • Republica Moldova , întreg teritoriul

Obiectivul general al Programului este de a spori dezvoltarea economică şi de a îmbunătăţi calitatea vieţii oamenilor din aria programului, prin investiţii comune în educaţie, dezvoltare economică, cultură, infrastructură şi sănătate, asigurând în acelaşi timp siguranţa şi securitatea cetăţenilor din cele două ţări.

CE SE FINANȚEAZĂ

Concret vor fi finanțate următoarele obiective tematice (OT)

 • OT 2. Sprijin pentru educație, cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare – Buget total: 7.200.000 Euro
 • OT 3. Promovarea culturii locale și conservarea patrimoniului istoric – Buget total: 12.600.000 Euro
 • OT 7. îmbunătăţirea accesibilităţii în regiuni, dezvoltarea transportului şi a reţelelor şi a sistemelor de comunicaţii – Buget total: 24.471.558 Euro
 • OT 8. Provocări comune în domeniul siguranţei şi securităţii – Buget total: 36.728.442 Euro
 • Asistența tehnică – Buget total: 8.100.000

BENEFICIARI ELIGIBILI

 • Administraţia publică naţională/regională/locală şi alte instituţii publice
 • Organizații non-guvernamentale, alte asociaţii relevante
 • Instituţii educaționale
 • Institute/organizaţii de cercetare;
 • Muzee, instituţii culturale/religioase/de cult
 • Alte asociaţii/organizaţii relevante pentru fiecare prioritate

PROIECTE ELIGIBILE

Acordare de finanțare nerambursabilă (granturi), în mod competitiv, în cadrul unor apeluri de propuneri de proiecte comune de cooperare transfrontalieră;

TIPURI DE PROIECTE

 • Proiecte tip HARD(cu componentă de infrastructură având o valoare de 1-2,5 mil EURO)
 • Proiecte tip SOFT (fără componentă de infrastructură, sau cu o componentă de infrastructură având o valoare mai mică de 1 mil. EURO)

Sursa: http://www.mdrap.ro/

EXE

Training.EXE furnizează expertiză pentru dezvoltarea unei societăți bazate pe cunoaștere, implementează proiecte în domeniul EDUCAȚIEI și se preocupă în special de dezvoltarea competențelor digitale, antreprenoriale și lingvistice . În acest sens organizează cursuri , ateliere, conferințe pentru copii, elevi, studenți și adulți.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Multumim pentru vizita!

Vrei să te anunțăm când avem Workshopuri GRATUITE? Like & Abonare ;)!

  Dacă ai nevoie de alte informaţii, contactează:Training.EXE E-mail: [email protected]