Finanțare pentru Start-up-uri inovatoare

S-a lansat în consultare Ghidul Solicitantului ce prevede  finanțare pentru Start-up-uri inovatoare, cofinanțat prin Programul Operațional pentru Competitivitate 2014-2020 – POC.

Durata proiectelor: max. 24 luni
Asistenţa financiară nerambursabilă/proiect: 2 640.000 lei  regiunea București-Ilfov şi max. 3.520.000 lei pentru celelalte regiuni ale României
Rata de cofinanțare: 100% din costurile eligibile pe perioada în care beneficiarul îndeplineşte condiţiile de întreprindere nou-creată inovatoare

Apelul se încadrează în :
AXA PRIORITARĂ 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor
ACȚIUNEA 1.2.1 – Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere

Grupul-tintă eligibil

Pentru a fi eligibil, Solicitantul  trebuie să dovedească că deţine:

 • Un brevet
 • Cerere de brevet
 • Teza de doctorat – a directorului de proiect, angajat al intreprinderea nou creata aplicanta
 • Drept de utilizare a unui rezultat de cercetare obtinut dintr-un contract de cercetare finantat din surse publice

Criterii de eligibilitate a proiectelor:

Pentru a fi eligibile , proiectele trebuie să îndeplinesc cumulativ următoarele condiții principale:

 • Scopul si obiectivele propunerii să fie în conformitate cu obiectivele competiţiei, aşa cum sunt descrise în cererea de proiecte;
 • Proiectul să fie derulat în România;
 • Durata proiectului să se incadreze în limitele menţionate în cererea de propuneri de proiecte.
 • Dimensiunea finanţării nerambursabile solicitate să se încadreze în limitele menţionate în cererea de propuneri de proiecte.
 • Activităţile proiectului să înceapă după data depunerii aplicației la MEN-OI-Cercetare
 • Proiectul să conţină activităţi de cercetare și obligatoriu dezvoltare experimentală executate de solicitant sau achiziţionate ca servicii.
 • Să conţină activităţi pentru introducerea în producţie a rezultatelor cercetării;
 • Cheltuieli pentru introducerea în producţie a rezultatelor cercetării sa reprezinte maxim. 50% din valoarea eligibila a proiectului.
 • Proiectul nu solicită finanţare pentru susţinerea activităţilor de export către terţe ţări sau către State Membre.

Activități eligibile

 • Activităţile de cercetare industrială/dezvoltare experimentală
 • Activități pentru obţinerea şi validarea drepturilor de proprietate industrială
 • Activități care constau în servicii de consultanţă în domeniul inovării şi pentru serviciile de sprijinire a inovării
 • Activități de introducere în producţie a rezultatelor cercetării (maxim 50%) din cheltuielile eligibile ale proiectului

Ghidul solicitantului

 • Documentul este în consultare în perioada 30 octombrie – 15 noiembrie 2014

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene

 

 

EXE

Training.EXE furnizează expertiză pentru dezvoltarea unei societăți bazate pe cunoaștere, implementează proiecte în domeniul EDUCAȚIEI și se preocupă în special de dezvoltarea competențelor digitale, antreprenoriale și lingvistice . În acest sens organizează cursuri , ateliere, conferințe pentru copii, elevi, studenți și adulți.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Multumim pentru vizita!

Vrei să te anunțăm când avem Workshopuri GRATUITE? Like & Abonare ;)!

  Dacă ai nevoie de alte informaţii, contactează:Training.EXE E-mail: [email protected]